PRIVACYBELEID

Welkom op de website van Redwood Studio (www.redwoodstudio.nl).
Graag wijzen we je op onze privacy verklaring zoals hieronder vermeld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

“Redwood Studio” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan “Redwood Studio” verstrekt.
“Redwood Studio” kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM “Redwood Studio” GEGEVENS NODIG HEEFT

“Redwood Studio” verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen
benaderen. Daarnaast kan “Redwood Studio” uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAART

“Redwood Studio” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden alleen bewaard
indien er een overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

“Redwood Studio” verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van “Redwood Studio” worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. “Redwood Studio” gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

“Redwood Studio” kan in de toekomst gebruik gaan maken van Google Analytics om bij te houden
hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij de Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
“Redwood Studio” heeft hier geen invloed op.
“Redwood Studio” heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie
te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@redwoodstudio.nl. .
“Redwood Studio” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

“Redwood Studio” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met “Redwood Studio”.
“Redwood Studio” is als volgt te bereiken:

Redwood Studio
e-mail: info@redwoodstudio.nl
Kamer van Koophandel nummer: 58095837